Фізкультура – мій улюблений предмет у школі . Це не означає , що я не люблю вчитися. Фізкультура – це фізична культура . Вона спрямована на зміцнення з

Фізкультура - мій улюблений предмет у школі . Це не означає , що я не люблю вчитися.Фізкультура - це фізична культура . Вона спрямована на зміцнення здоров'я людини , на розвиток його фізичних здібностей , що дуже важливо. Недолік руху може погано позначитися на здоров'ї школярів : у них псується постава , погіршується зір , вони стають фізично слабкими . На фізкультурі ж ми отримуємо можливість оздоровитися : ми бігаємо , граємо в м'яч , стрибаємо в довжину. Якщо на вулиці тепло , уроки фізкультури проводяться у дворі , на свіжому повітрі і ми з хлопцями граємо у футбол. Перекладіть на англійську будь ласка, не перекладачем, правильно побудувати речення

  • Physical education is my favourite subject at school . It does not mean, that I do not like to study.Physical education is a physical culture . It is sent to strengthening of health of man, on development of him physical capabilities, that it is very important. The lack of motion can badly affect health of schoolchildren : for them a posture, deteriorates sight, gets worse they become weak physically . On physical education we get possibility to be revitalized : we run, play a ball, jump in length.If it's warm, physical education classes are held in the yard, the outdoors and the boys play football.
    _________________
    ну як?

See also: