Яке значення грибів у природі?

яке значення грибів у природі?

  Плодові тіла шапинкових грибів споживає багато тварин: ссавці, мишо-подібні гризуни, білки, борсуки, кабани, лосі, козулі), птахи, суходільні молюски та багато комах.

  4) Являются пищей для млекопитающих, птиц, моллюсков, насекомых

  3) Образуют микоризу

 • Гриби виконують важливу роль у кругообігу речовин в природівони розкладають органічні сполуки до неорганічних (мінеральних), які можуть надалі засвоюватись рослинами. Ґрунтові гриби відіграють величезну роль у ґрунтоутвореннізбагачують його гумусний (родючий) шар. Мікориза, яку утворюють гриби і рослини, позитивно впливає на ріст і розвиток рослин.

 • 1) Учавствуют в круговороте веществ

  (книга под рукой была)

 • 2) Учавствуют в почвообразовании


See also: